Ekologija in trajnost
Ekologija in trajnost

Ekologija in trajnost

Pri poslovanju vseskozi sledimo smernicam na področju trajnostnega razvoja, tako v proizvodnih kot v drugih poslovnih procesih. V proizvodnjo smo tako vpeljali tehnologijo tiska z ekološko popolnoma neoporečnimi barvami, tiskarskimi stroji, ki ne proizvajajo CO2 ter naprednimi tehnološkimi rešitvami minimalnih izgub produkcijskega in potrošnega materiala. Na takšen način v LabelProfiju poskrbimo za minimalni ogljični odtis naših izdelkov.

Porabo resursov poskušamo na dnevni ravni optimizirati tudi skozi racionalizacijo vseh poslovnih procesov, od planiranja do logistike. S takim pristopom po svojih močeh sledimo globalnim trendom zmanjševanja ogljičnega odtisa in porabe materialnih virov.

Naša prizadevanja v smeri trajnostnega načina produkcije:

  • Barve za tisk na digitalnih tiskarskih strojih so ekološko neoporečne. To je potrjeno s strani svetovnih certifikacijskih hiš (FDA Food Standards, ROHS, REACH), imamo pa tudi več certifikatov, ki potrjujejo, da so naše etikete ter fleksibilna embalaža zares naravi prijazne.
  • V proizvodnem postopku so zaradi optimizacije izgube materialov zmanjšane na minimum, tudi pri manjših količinah. Optimalna je tudi potrošnja energije, ki je glede na enoto potiskane površine precej manjša kot pri konvecionalnih tehnikah tiska.
  • Proizvodnja poteka v energetsko izredno varčnem prostoru z minimalnimi toplotnimi izgubami. Po potrebi uporabljamo tudi notranjo toploto strojev.
  • Urejeno imamo ravnanje z odpadki in ostanki materiala.
  • Naši tiskarski stroji ne proizvajajo CO2.

     


Želite več informacij?

Kontaktirajte nas.