Etiketa
Etiketa

Etiketa

Etiketa se zdi na prvi pogled dokaj preprost produkt: kos tankega, samolepilnega materiala, ki ga prilepimo bodisi neposredno na izdelek ali na primarno embalažo, ki ta izdelek vsebuje. Ko pa pomislimo na množico področij in načinov uporabe, se ta na videz preprost produkt pokaže v precej drugačni luči in razgali vso svojo kompleksnost, tako po funkcionalni kot po tehnološki plati.

Verjamemo, da imate dober produkt, toda ali ga bodo vaši potencialni kupci sploh opazili med številnimi konkurenčnimi izdelki? Celo najboljši produkt ima zelo malo možnosti za uspeh, če ne bo izstopal iz množice podobnih izdelkov. Primerno izbrana in kakovostno izdelana etiketa je lahko odločilen dejavnik za njegovo boljšo razpoznavnost na trgovskih policah.

Etiketa je zagotovo eden najkompleksnejših analognih nosilcev sporočil, ki bi jih v grobem lahko razvrstili v naslednje skupine:

  • Image (podoba) izdelka. Preko grafične podobe etikete poskuša proizvajalec izdelka pri končnem uporabniku vzbuditi določen čustveni odziv, ki bo čim bolj ustrezal vrsti in naravi samega izdelka ter bo potencialnega kupca seveda spodbudil k nakupu.
  • Informacije o ključnih sestavinah izdelka. Ta segment je precej pogojen z zakonskimi predpisi, ki narekujejo vrsto in obseg informacij, ki morajo biti navedene na samem izdelku.
  • Informacije o rokovanju z izdelkom oziroma njegovi uporabi.
  • Opozorila pred nevarnostmi, ki izvirajo bodisi z naslova sestave izdelka ali pa njegove neustrezne uporabe.

 


Želite več informacij?

Kontaktirajte nas.