Splošni pogoji prodaje podjetja Labelprofi d.o.o.

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

Predmetni splošni pogoji določajo delovanje spletne trgovine LabelProfi, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med spletno trgovino in kupcem oz. uporabnikom.Splošni pogoji se uporabljajo za vse uporabnike, ki koristijo storitve spletne trgovine kot registrirani uporabniki.

S spletno trgovino Labelprofi upravlja družba LABELPROFI, proizvodnja in storitve d.o.o., Ozare 18A, 2380 Slovenj Gradec, Matična številka: 5871379000, ki je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec).

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila.

Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo.

Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, veljajo pravila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami, v nadaljevanju: OZ), Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami, v nadaljevanju: ZVPot), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter druga zakonodaja, veljavna v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini.

Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.labelprofi.com/ z namenom, da se kupec lahko z njimi kadarkoli seznani.

OPREDELITEV POJMOV

Spletna trgovina Labelprofi omogoča kupcu, da opravi svoje spletno naročilo.

Prodajalec v spletni trgovini Labelprofi je družba LABELPROFI, proizvodnja in storitve d.o.o., Ozare 18A, 2380 Slovenj Gradec, Matična številka: 5871379000.

Kupec oz. uporabnik je fizična oseba ali pravna oseba, ki na spletnem mestu spletne trgovine odda naročilo z obveznostjo plačila in kupi izdelke, ki jih ponuja prodajalec.

Upravljavec osebnih podatkov je družba LABELPROFI, proizvodnja in storitve d.o.o., Ozare 18A, 2380 Slovenj Gradec, Matična številka: 5871379000.

UPORABNIKI

Storitve spletne trgovine LabelProfi lahko koristi, kdor se registrira kot uporabnik, ki odda naročilo preko gostujočega računa.

Uporabnik ob registraciji v sistem pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata ter povezujeta z vnesenimi podatki. Po registraciji mora uporabnik, ki želi opraviti naročilo v obrazec »Osebni podatki« vnesti naslednje osebne podatke: ime in priimek oziroma firmo uporabnika, naslov in davčna številko, naslov elektronske pošte ter kontaktni telefon. Z izpolnitvijo navedenih podatkov uporabnik pridobi pravico do nakupa, če izpolni polje, da sprejema te splošne pogoje ter če izpolni polje, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov za namene zagotavljanja storitev spletne trgovine s strani ponudnika.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, lahko slednje stori v svojem uporabniškem računu pod »Sprememba gesla«.

NAROČILO/SKLENITEV POGODBE NA DALJAVO

Postopek naročila/sklenitve pogodbe na daljavo se odvije v naslednjih korakih:

1. korak: Izbira izdelka

V tem koraku uporabnik (kupec) izbere vrsto izdelka (etikete na roli, embalaža na roli, stand-up pouch, flat pouch). Pri posamezni vrsti izdelka je naveden okviren datum dobave.

2. korak: Specifikacija naročila

V tem koraku uporabnik (kupec) določi posamezne karakteristike izdelka (oblika etikete, dimenzija, material, vrsta navitja, vrsto končnega izgleda, itd…) in klikne »Dodaj v košarico«.

Uporabnik (kupec) lahko pregleda košarico, lahko briše pozicije, spreminja količine itd.... Kupec lahko zapusti košarico in nadaljuje s pregledovanjem in naročanjem, pri čemer bo vsebina košarice ostala nespremenjena.

Na spodnji strani bo prikazan okviren strošek pošiljanja blaga po pošti.

3. korak: Datoteka za oblikovanje

Uporabnik (kupec) izbere datoteko (grafična predloga) v formatu .ai, .pdf ali .psd. in jo naloži s klikom na »Dodaj v košarico«. Pri tem si lahko pomaga z Navodili za oblikovanje in Predlogami.

Uporabnik (kupec) lahko pregleda košarico, lahko briše pozicije, spreminja količine itd.... Kupec lahko zapusti košarico in nadaljuje s pregledovanjem in naročanjem, pri čemer bo vsebina košarice ostala nespremenjena.

4. korak: Pregled košarice

Uporabnik (kupec) lahko pregleda košarico, lahko briše pozicije, spreminja količine in vpiše morebitno promocijsko kodo za popust ali uporabi darilno kartico. Kupec lahko zapusti košarico in nadaljuje s pregledovanjem in naročanjem, pri čemer bo vsebina košarice ostala nespremenjena.

Ko si kupec uredi košarico, s klikom v opt-in polje (»Strinjam se s pravili in pogoji«) potrdi strinjanje s splošnimi pogoji in preide v naslednji korak nakupa s pomočjo gumba »BLAGAJNA«. Vsebino košarice lahko kupec v vsakem koraku nakupa, vse do zaključka naročila, spreminja.

5. korak: Vnos osebnih podatkov

V kolikor uporabnik (kupec) po registraciji ni vnesel osebnih podatkov kot je navedeno pod točko »UPORABNIKI«, je potrebno vnesti manjkajoče osebne podatke. V primeru predhodnega vnosa osebnih podatkov, se ti samodejno izpišejo.

V primeru, da želi uporabnik (kupec) izvesti nakup kot podjetje izbere opcijo »Račun na podjetje« in vpiše davčno številko podjetja.

6. korak: Naslov za dostavo

S klikom na »NASLEDNJI KORAK« uporabnik (kupec) vpiše podatke za dostavo. V kolikor uporabnik (kupec) označi polje »Naslov dostave je enak naslovu kupca« se podatki za dostavo samodejno izpolnijo.

7. korak: Način plačila

Kupec lahko izbira med naslednjimi načini plačila:

-        Plačilo po predračunu (na TRR)

-        Plačilo s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami

8. korak: Pregled naročila

V tem koraku lahko kupec še enkrat pregleda vsebino košarice (»Uredi košarico«), vnesene podatke in vnesene načine izvršitve naročila in vnesene podatke načina plačila.

S klikom na gumb “POTRDI”, bo naročilo zaključeno in s tem se kupec strinja s plačilom.

9. korak: Pregled in potrditev naročila

Ponudnik naročilo pregleda in kupca obvesti o prejemu naročila po elektronski pošti. Obvestilo (z naslovom: »Oddano naročilo«, ki ga kupec prejeme, vsebuje povzetek naročila in navodilo za plačilo. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Naročilo je dokončno oddano po prejetju celotnega nakazila po predračunu. Po opravljenem nakazilu bo kupec po elektronski pošti prejel potrditev naročila z določenim rokom dobave.

Pri dobavi artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do ponudnika. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj ponudnika ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka enega meseca od dneva oddaje naročila, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

Prodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko ponudnik uporabniku po oddaji naročila in plačila predračuna pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi naročila in roku dobave. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Za vse uporabnike velja, da so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o statusu in vsebini njihovega naročila.

10. korak: Pošiljanje blaga

Ko so naročeni izdelki pripravljeni, jih ponudnik pošlje uporabniku (kupcu) po pošti na stroške kupca (stroški so bili že obračunani v predračunu).

NAČINI PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

-        plačilo po predračunu;

Pri plačilu po predračunu se celoten znesek poravna na naslednji račun:

LabelProfi d.o.o., Ozare 18a, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, EU

TRR: SI56 0317 5100 0000 271

Model: SI00

Pod sklic/referenco vpišite številko naročila: (številka naročila)

BIC/SWIFT: SKBASI2X

Pri plačilu po predračunu se blago odpremi po prejemu plačila in izdelavi izdelkov. Plačilo mora biti v celoti poravnano v roku 7 dni po prejemu elektronskega sporočila ponudnika o prejemu naročila »Oddano naročilo«, pri čemer 7-dnevni rok začne teči naslednji dan od prejema navedenega elektronskega sporočila. V navedenem elektronskem sporočilu bo ponudnik uporabniku (kupcu) poslal tudi predračun. Kupec lahko za hitrejšo obdelavo naročila ponudnika obvesti o izvršenem plačilu na elektronski naslov ponudnika info@labelprofi.com. Če plačilo v opisanem 7-dnevnem roku ne bo poravnano, se naročilo avtomatsko šteje za preklicano. Pred iztekom roka si ponudnik dovoljuje poslati opomnik.

-        plačilo s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami Visa, MasterCard®, Diners, American Express

V primerih plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo naslednji pogoji:

  • plačnik mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
  • v primeru plačila s plačilno oziroma kreditno kartico morajo kupci pri svoji banki predhodno preveriti, če je kartici, s katero želijo plačati omogočena funkcija za spletno plačevanje,

Več o sistemu Bankart, si kupci lahko ogledajo na spletnem naslovu http://www.bankart.si/si/ponudba/procesiranje-prometa-placilnih-kartic/

V primeru potrebe se kupci lahko za pomoč pri uporabi kartic obrnejo na kontaktni center Bankart na telefonsko številko: (01) 583 41 83. Zaradi zagotavljanja najvišje stopnje plačilne varnosti izdajatelji plačilnih in/ali kreditnih kartic nadzirajo pristnost opravljenih transakcij. V primeru suma zlorabe je vsaka takšna transakcija brez predhodnega obvestila predana pristojnim organom za preprečevanje zlorab.

Po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo ponudnika.

IZDAJA RAČUNA

Ponudnik skupaj z blagom uporabniku pošlje tudi račun. Na računu so razčlenjeni cena, davek in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah najkasneje v 3 dneh obvestiti ponudnika. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

CENE

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV (davek na dodano vrednost).

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti, razen v primeru akcij, ko je veljavnost ponudbe posebej označena.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub naporu, da bi zagotovili najbolj točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo, če ni izrecno navedeno drugače na spletni strani ponudnika.

DARILNE KARTICE/ PROMOCIJSKE KODE

Kot način posebne promocije uporabniki lahko določene izdelke kupujejo tudi s pomočjo posebnih darilnih kartic in promocijskih kod s popustom, ki jih dobijo na različne. Promocijska koda ali darilna kartica prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Kode in pravila uporabe bodo vedno jasno določena.

PREVZEM BLAGA IN DOSTAVA

Naročila, ki bodo oddana bodo odposlana v roku, ki bo določen v trenutku potrditve naročila oz. takoj ko bo naročeno blago na zalogi oz. izdelano.

V primeru plačila po predračunu bo naročilo odposlano, ko bo kupnina po predračunu plačana, če kupec ponudnika o izvršenem plačilu obvesti in mu pošlje potrdilo o plačilu. Ponudnik ni dolžan vsak dan preverjati, ali je kupec kupnino po predračunu že plačal, zato je ponudnik v primeru, da kupec sam ne pošlje potrdila o plačilu, dolžan nakazilo kupca preveriti le zadnji dan 7-dnevnega roka za plačilo.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih se odprema blaga ne izvaja.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk svoje storitve opravlja skladno z svojimi splošnimi pogoji. Dostava se izvrši na želeni naslov, ki ga kupec vpiše kot podatek o naročniku pri izvedbi naročila (naslov za dostavo).

NEUSPELA DOSTAVA

V primeru, da kupca ob dostavi pošiljke ni doma, mu dostavna služba v nabiralniku pusti obvestilo o poštnem paketu in o tem, kako ga lahko prevzame.

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Kupec, ki je potrošnik v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov, lahko v 14 dneh po prejemu blaga ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, v kolikor ne gre za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe glede blaga, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Šteje se, da so vsa naročila opravljena preko spletne trgovine LabelProfi, izdelana po natančnih navodilih potrošnika in prilagojena njegovim osebnim potrebam.

REKLAMACIJE

Kadar:

-        artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,

-        artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu

         morala biti znana,

-        artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,

-        je ponudnik izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila,

-        ima blago stvarno napako.

Kupec mora o napaki obvestiti ponudnika preko elektronskega naslova info@labelprofi.com in v obvestilu o napaki podati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, bo ponudnik čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugodil kupčevemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, ponudnik v enakem roku poda kupcu pisen odgovor. Pravico do zamenjave artiklov ali vračila kupnine zaradi razloga stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijski zakonik.

Izdelek z napako kupec skupaj z reklamacijskim obrazcem vrne na naslov LABELPROFI, proizvodnja in storitve d.o.o., Ozare 18A, 2380 Slovenj Gradec. Če je mogoče, bo ponudnik izdelek zamenjal, v nasprotnem primeru pa postopal v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov oziroma Obligacijskim zakonikom. Ponudnik si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

-        če je neuporabnost artikla posledica nepravilnega ravnanja uporabnika,

-        če je uporabnik blago neomejeno uporabljal do odstopa od pogodbe.

PODATKI O PODJETJU

LABELPROFI, proizvodnja in storitve d.o.o.

Ozare 18A

2380 Slovenj Gradec

Matična številka: 5871379000

Davčna številka: SI 60290099

PRITOŽBE IN SPORI

Kupec oz. uporabnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov info@labelprofi.com.

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Upravljavec oziroma prodajalec se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na
miren način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz
razmerja med kupcem ter prodajalcem ali uporabnikom ter upravljavcem, pristojno sodišče v Slovenj Gradcu, dogovorjena pa je uporaba slovenskega prava.


Slovenj Gradec, november 2022